• HR Executive Search
 • HR Recruitment
 • HR Interim Management
Selecteer een pagina

Privacy beleid

Privacy beleid Piets & Van den Heuvel

Piets & Van den Heuvel speelt een bemiddelende rol tussen werkzoekenden en werkgevers. Wij maken gebruik van de informatie die beiden partijen ons verschaffen. Wij vinden uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk. Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid. Piets & Van den Heuvel zal de persoonlijke informatie van zowel werkzoekenden als werkgevers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen, conform de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Piets & Van den Heuvel

Piets & Van den Heuvel (KvKnr.: 77099133) is gevestigd in Bilthoven en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking (in de zin van de AVG). Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u ons bereiken via info@pietsvandenheuvel.nl of 06 – 51 049 653.

Hoe en wanneer verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens zelf invult of achterlaat op onze website, als u uw cv naar ons stuurt of als u zich op andere wijze aanmeldt.
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze bemiddelingsactiviteiten.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • U te benaderen voor vacatures die voor u interessant zouden kunnen zijn. Uitsluitend als u zich hiervoor heeft aangemeld.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks etc.

Welke persoonsgegevens zullen wij bewaren?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om, onder andere, de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf heeft gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheid, etnische gegevens, strafrechtelijk verleden, of gegevens over ras.

Met wie kan Piets & Van den Heuvel uw persoonsgegevens delen?

Piets & Van den Heuvel kan uw persoonsgegevens doorgeven aan opdrachtgevers. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Piets & Van den Heuvel draagt zorg voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de door u verstrekte gegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en de categorie waaronder de persoonsgegevens vallen. De gegevens die Piets & Van den Heuvel heeft ontvangen zijn enkel beschikbaar voor Piets & Van den Heuvel onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

Werkzoekenden 
Uw bemiddelingsgegevens (CV, correspondentie omtrent de sollicitatie, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar maximaal 4 weken zonder uw toestemming, 5 jaar met uw toestemming. Indien u ons toestemming heeft gegeven, krijgt u op het eind van het jaar een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven. Indien u dan niet meer bemiddeld wilt worden, maakt u dat bij ons schriftelijk kenbaar. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Piets & Van den Heuvel. Uw gegevens worden dan definitief verwijderd.

Zakelijke relaties 
Piets & Van den Heuvel beschikt over persoonsgegevens van zakelijke relaties. Het gaat om gegevens van opdrachtgevers waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. Deze zakelijke gegevens zijn; naam, contactgegevens en functies van contactpersonen.
Piets & Van den Heuvel kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten en in alle overige gevallen waarin Piets & Van den Heuvel hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Piets & Van den Heuvel heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Interim kandidaten
Met betrekking tot de bemiddeling van interim kandidaten hebben wij onze back office uitbesteed aan onze servicepartner Servorg Payroll, zie https://www.servorg.nl. Zij verzorgt alle administratieve werkzaamheden die te maken hebben met het ter beschikking stellen van de interim kandidaten en gedetacheerden aan onze opdrachtgevers zodat wij ons kunnen richten op onze core business: de ideale match tussen werkgever en werknemer. Servorg is een gerenommeerde organisatie en is gespecialiseerd in de back office dienstverlening. Servorg is NEN 4400-1 gecertificeerd, die strenge regels op het gebied van privacyregelementen eist van haar leden.

Servorg is zelfstandig verantwoordelijk voor de bescherming van gegevens van onze interim kandidaten en gedetacheerden. Zij is namelijk een verwerkingsverantwoordelijke: iemand die het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt.

Servorg ontvangt gegevens van de interim kandidaten of gedachteerden (betrokkenen) of via Piets & Van den Heuvel. Na ontvangst wordt er een arbeidsovereenkomst of interim overeenkomst tussen Servorg en de betrokkene gesloten. Dit maakt dat Servorg juridisch werkgever is. De verwerkingen geschieden derhalve op grond van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de betrokkene kan direct aanspraak maken op zijn rechten via Servorg.

De verwerking van persoonsgegevens wordt echter niet in hoofdzaak bepaald door deze samenwerkingsovereenkomst. Deze wordt beheerst door de arbeidsovereenkomst met de interim kandidaat of gedetacheerde. De rechten van betrokkenen op grond van de AVG, bijvoorbeeld inzage of correctie, ligt hierdoor direct bij Servorg en zal door Servorg worden afgehandeld.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onszelf
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Rechten op inzage en/of wijzigen van uw gegevens

Voor alle hierboven genoemde entiteiten geldt: Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen dan kunt u contact opnemen met Merel Piets of Natasja van den Heuvel. Dit kan via mail of via ons telefoonnummer. Uiteraard zal Piets & Van den Heuvel deze gegevens slechts overhandigen en bespreken na een zorgvuldige legitimatiecheck.

Beveiliging

Piets & Van den Heuvel doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde mensen hebben toegang tot de gegevens, dit zijn Merel Piets en Natasja van den Heuvel.
Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Piets & Van den Heuvel met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Piets & Van den Heuvel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen

Heeft u vragen over ons privacy beleid of over het wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met Merel Piets of Natasja van den Heuvel.

Wijzigingen

Piets & Van den Heuvel kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op deze website.